Jouw aanmelding op het voortgezet onderwijs verloopt in twee stappen: de aanmelding en de inschrijving.

Aanmelding

Van de basisschool ontvang je een aanmeldingsformulier. Dit formulier is voor alle Zaanse scholen voor voortgezet onderwijs hetzelfde. Het aanmeldingsformulier bestaat uit twee delen: het ene deel vul je samen met je ouders in, het andere deel vult je basisschool in. Samen met de overdrachtsgegevens zorgt de basisschool ervoor dat het formulier op tijd (uiterlijk 12 maart 2020) op de school van eerste voorkeur terechtkomt. Je bent vrij om elke school voor voortgezet onderwijs te kiezen, waarbij je rekening moet houden met het advies van de basisschool. Wel is het verplicht om op het formulier alle scholen in de betreffende schoolsoort te vermelden, op volgorde van voorkeur. Als je dit niet doet, wordt de aanmelding niet in behandeling genomen.

Inschrijving

Om de kwaliteit van het Zaanse voortgezet onderwijs te kunnen waarborgen, hebben de Zaanse schoolbesturen gezamenlijke afspraken gemaakt over het aanmelden en inschrijven van nieuwe leerlingen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het convenant ‘Aanmelding en inschrijving’. Het uitgangspunt bij deze afspraken is, dat leerlingen zoveel mogelijk terechtkunnen op de school van hun eerste voorkeur. Toch komt het voor dat meer leerlingen zich aanmelden dan de school kan plaatsen. In dat geval zal er een loting plaatsvinden.

Welke regels en voorrangscriteria er gelden bij de procedure van aanmelding en inschrijving, lees je in de brochure ‘Van aanmelding naar inschrijving in het voortgezet onderwijs Zaanstad’. Deze brochure krijgen je ouders in december 2019 digitaal via je basisschool. Je kunt de brochure ook hier terugvinden.

In november en december vinden er op alle Zaanse vo-scholen voorlichtingen voor ouders plaats. Tijdens deze voorlichtingen worden de regels van aanmelding en inschrijving toegelicht. Nadat het inschrijfformulier bij het Zaanse voortgezet onderwijs is binnengekomen, word je aan de hand van de afgesproken regels ingeschreven op één van de scholen van je voorkeur.

In april krijg je bericht van de school waar je bent ingeschreven. Als jij of je ouders het niet eens zijn met de inschrijving, kunnen je ouders hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over het aantekenen van bezwaar vind je in de brochure ‘Van aanmelding naar inschrijving in het voortgezet onderwijs Zaanstad’.

Aanmelding en gemeenten

De aanmelding staat in eerste instantie uitsluitend open voor leerlingen die wonen of de basisschool hebben gevolgd in de gemeenten Zaanstad, Wormerland, Oostzaan en de woonplaatsen Landsmeer, West-Graftdijk, Oost- Graftdijk, Markenbinnen, Starnmeer en De Woude. Pas in tweede instantie wordt onderzocht op welke scholen nog plaats is voor leerlingen uit omliggende gemeenten.