De aanmelding van uw kind op het voortgezet onderwijs verloopt in twee stappen: de aanmelding en de inschrijving.

Aanmelding

U ontvangt van de basisschool van uw kind een aanmeldingsformulier. Dit formulier is voor alle Zaanse scholen voor voortgezet onderwijs hetzelfde. Het aanmeldingsformulier bestaat uit twee delen: het ene deel vult u als ouder in, het andere deel vult de basisschool van uw zoon of dochter in. Samen met de overdrachtsgegevens zorgt de basisschool ervoor dat het formulier op tijd (uiterlijk 14 maart 2019) op de school van eerste voorkeur terechtkomt.

U bent als ouder vrij om elke school voor voortgezet onderwijs te kiezen, waarbij u rekening moet houden met het advies van de basisschool. Wel is het met ingang van dit schooljaar verplicht om op het formulier alle aanwezige scholen in de betreffende schoolsoort te vermelden, op volgorde van voorkeur. Als u dit niet doet, wordt de aanmelding niet in behandeling genomen.

Inschrijving

Om de kwaliteit van het Zaanse voortgezet onderwijs te kunnen waarborgen, hebben de Zaanse schoolbesturen gezamenlijke afspraken gemaakt over het aanmelden en inschrijven van nieuwe leerlingen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het convenant ‘Aanmelding en inschrijving’. Het uitgangspunt bij deze afspraken is, dat leerlingen zoveel mogelijk terecht kunnen op de school van hun eerste voorkeur. Toch komt het voor dat meer leerlingen zich aanmelden dan de capaciteit van de school toelaat. In dat geval zal er een loting plaatsvinden.

Welke regels en voorrangscriteria er gelden bij de procedure van aanmelding en inschrijving, leest u in de brochure ‘Van aanmelding naar inschrijving in het voortgezet onderwijs Zaanstad’. Deze brochure krijgt u in januari 2019 digitaal via de basisschool van uw kind. U kunt de brochure hier ook terugvinden.

In november en december vinden er op alle Zaanse vo-scholen voorlichtingen voor ouders plaats. Tijdens deze voorlichtingen worden de regels van aanmelding en inschrijving toegelicht. Nadat het inschrijfformulier bij het Zaanse voortgezet onderwijs is binnengekomen, worden leerlingen aan de hand van de afgesproken regels ingeschreven op één van de scholen van hun voorkeur. In april krijgen zij bericht van de school waar zij zijn ingeschreven. Als u het als ouder niet eens bent met de inschrijving, kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over het aantekenen van bezwaar vindt u in de brochure ‘Van aanmelding naar inschrijving in het voortgezet onderwijs Zaanstad’.

Aanmelding en gemeenten

De aanmelding staat in eerste instantie uitsluitend open voor leerlingen die wonen of de basisschool hebben gevolgd in de gemeenten Zaanstad, Wormerland, Oostzaan en de woonplaatsen Landsmeer, West-Graftdijk, Oost-Graftdijk, Markenbinnen, Starnmeer en De Woude. Pas in tweede instantie wordt onderzocht op welke scholen nog plaats is voor leerlingen uit omliggende gemeenten.