Het advies van de basisschool is een gezamenlijk advies van de leerkrachten van groep 7 en 8, de interne begeleider en de directie van de school. Er bestaan enkeladviezen, waarbij de het advies bestaat uit één onderwijssoort, en dubbeladviezen, waarbij de basisschool een gemengd advies geeft. De basisscholen geven één van de volgende adviezen:

 • Praktijkonderwijs
 • Praktijkonderwijs/vmbo-b*
 • Vmbo-b
 • Vmbo-b/vmbo-k
 • Vmbo-k
 • Vmbo-k/vmbo-t
 • Vmbo-t
 • Vmbo-t/havo**
 • Havo
 • Havo/atheneum
 • Atheneum
 • Atheneum/gymnasium
 • Gymnasium

*Advies praktijkonderwijs/vmbo-b. Als een leerling aan de criteria voor praktijkonderwijs voldoet, wordt hij geplaatst op de praktijkschool en krijgt hij een passend aanbod. Een leerling die niet aan de criteria voor praktijkonderwijs voldoet, wordt direct verwezen naar het vmbo.

**Advies vmbo-t/havo Deze leerlingen kunnen worden aangemeld voor een vmbo-tl/havo-brugklas (‘havo-kansklas’) op Trias VMBO of VMBO Pascal Zuid. Deze scholen bieden een programma waarbij zij zeer intensief samenwerken met respectievelijk het Bertrand Russell College en het Pascal College. Indien een leerling kiest voor een andere vmbo-school (Compaen VMBO, Saenredam College of Zuiderzee College), dan wordt de leerling in de theoretische leerweg geplaatst en krijgt daar een onderwijsaanbod dat doorstromen naar de havo mogelijk maakt. Maakt de leerling de overstap naar havo 2 niet, dan volgt de leerling het reguliere tl-programma in vmbo 2. Leerlingen met een vmbo-t/havo-advies worden niet toegelaten op een havo/vwo-school.

Overige dubbeladviezen
Bij alle andere dubbeladviezen besluit de school van inschrijving over de plaatsing. Deze is afhankelijk van de opbouw en organisatie van de school, waarbij zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met de mogelijkheden van de leerling.