Het advies van de basisschool is een gezamenlijk advies van de leerkrachten van groep 7 en 8, de interne begeleider en de directie van de school. Er bestaan enkeladviezen, waarbij het advies bestaat uit één onderwijssoort, en dubbeladviezen, waarbij de basisschool een gemengd advies geeft. De basisscholen geven vóór 1 maart één van de volgende adviezen:

  • Praktijkonderwijs*
  • Vmbo-b
  • Vmbo-b/vmbo-k
  • Vmbo-k
  • Vmbo-k/vmbo-t
  • Vmbo-t
  • Vmbo-t/havo**
  • Havo
  • Havo/vwo
  • Vwo***

*Pro/vmbo-klas Als je aan de criteria voor praktijkonderwijs voldoet, ga je naar de praktijkschool en krijg je een passend aanbod. Je kunt dan geplaatst worden in een pro/vmbo-klas. De basisschool geeft op het aanmeldformulier het advies hiervoor aan. Als je niet aan de criteria voor praktijkonderwijs voldoet, word je direct verwezen naar het vmbo.

**Advies vmbo-t/havo Je kunt op Het Saenredam aangemeld worden voor een mavo/havo-klas. Ook kun je kiezen voor een havo-kansklas op Trias VMBO in samenwerking met Bertrand Russell College of op VMBO Pascal Zuid in samenwerking met Blaise Pascal College. Kies je voor Compaen VMBO of Zuiderzee College, dan word je in een mavo-klas geplaatst en krijg je daar een onderwijsaanbod waarmee je door kan stromen naar leerjaar 2 van de havo. Maak je de overstap naar havo 2 niet, dan volg je het reguliere mavo-programma in vmbo 2. Leerlingen met een vmbo-t/havo-advies worden niet toegelaten op een havo/vwo-school.

***Vwo-advies Het vwo bestaat uit het atheneum en het gymnasium. Op het aanmeldformulier kan aangegeven worden of een leerling een atheneum- of gymnasiumadvies heeft.

Overige dubbeladviezen
Bij alle andere dubbeladviezen besluit de school van inschrijving over de plaatsing. Deze is afhankelijk van de opbouw en organisatie van de school, waarbij zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met jouw mogelijkheden.