Het advies van de basisschool is een gezamenlijk advies van de leerkrachten van groep 7 en 8, de interne begeleider en de directie van de school. Er bestaan enkeladviezen, waarbij de het advies bestaat uit één onderwijssoort, en dubbeladviezen, waarbij de basisschool een gemengd advies geeft. De basisscholen geven vóór 1 maart één van de volgende adviezen:

 • Praktijkonderwijs
 • Praktijkonderwijs/vmbo-b*
 • Vmbo-b
 • Vmbo-b/vmbo-k
 • Vmbo-k
 • Vmbo-k/vmbo-t
 • Vmbo-t
 • Vmbo-t/havo**
 • Havo
 • Havo/vwo
 • Vwo/atheneum
 • Vwo/gymnasium

*Advies praktijkonderwijs/vmbo-b Als een leerling aan de criteria voor praktijkonderwijs voldoet, wordt hij geplaatst op de praktijkschool en krijgt hij een passend aanbod. Een leerling die niet aan de criteria voor praktijkonderwijs voldoet, wordt direct verwezen naar het vmbo.

**Advies vmbo-t/havo Deze leerlingen kunnen op het Saenredam College aangemeld worden voor een mavo/havo-klas. Ook kan gekozen worden voor een havo-kansklas op Trias VMBO in samenwerking met Bertrand Russell College of VMBO Pascal Zuid in samenwerking met Pascal College. Indien een leerling kiest voor Compaen VMBO of Zuiderzee College, dan wordt de leerling in een mavo-klas geplaatst en krijgt daar een onderwijsaanbod dat doorstromen naar leerjaar 2 van de havo mogelijk maakt. Maakt de leerling de overstap naar havo 2 niet, dan volgt de leerling het reguliere mavo-programma in vmbo 2. Leerlingen met een vmbo-t/havo-advies worden niet toegelaten op een havo/vwo-school.

Overige dubbeladviezen
Bij alle andere dubbeladviezen besluit de school van inschrijving over de plaatsing. Deze is afhankelijk van de opbouw en organisatie van de school, waarbij zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met de mogelijkheden van de leerling.