Open lesmiddag

In verband met de verlengde lockdown, is de centrale afspraak in de Zaanstreek over de lesmiddagen komen te vervallen. Gedurende de lockdown zullen er helaas geen leerlingen uit groep 8 (met hun ouder(s)/verzorger(s)) welkom zijn in de VO-scholen. Elke VO-school zal (digitale) informatie- en kennismakingsmomenten organiseren en dit op de eigen schoolwebsite aan jullie laten weten. 

Er is een uitzondering gemaakt voor de scholen voor praktijkonderwijs De Faam en Praktijkschool De Brug. Zij mogen eventueel wel leerlingen en een ouder/verzorger ontvangen. Bekijk vooral ook hun websites voor informatie!