Stappenplan

November t/m Februari

Het schooladvies

Je krijgt van de basisschool een advies over het soort onderwijs dat bij je past: dat noemen we het schooladvies. Sommige leerlingen hebben wat extra ondersteuning of uitdaging op school nodig. Ook daar kan de basisschool advies over geven. Uiterlijk 22 februari ontvang je van je basisschool je definitieve schooladvies. Kijk voor meer informatie over het schooladvies op onze veelgestelde vragenpagina.

Veelgestelde vragen

Maart

Een keuze maken

Al vanaf de gesprekken in groep 7 over je schooladvies, kan je op zoek gaan naar VO-scholen die voor jou interessant zijn. Deze VO-scholen moeten de onderwijssoort bieden die overeenkomt met je schooladvies en eventueel (extra) ondersteuning of uitdaging kunnen bieden als je dat nodig hebt. Daarnaast kunnen er nog veel meer punten voor jou en je ouders belangrijk zijn. Je kunt verschillende bronnen gebruiken om informatie over de VO-scholen te vinden. Je bekijkt de pagina’s in de Keuzegids (vanaf pagina 16), bezoekt hun websites, jouw basisschool kan je helpen met het vinden van de juiste informatie en je bezoekt het open huis of de lesmiddag van de VO-school. Hier vind je een vragenlijst met suggesties voor de eerste zoektocht of voor tijdens het bezoeken van een open huis. Heel handig, je kunt deze pagina printen en meenemen tijdens het open huis of de lesmiddag. Kijk voor meer informatie over het maken van een keuze op onze veelgestelde vragenpagina

Veelgestelde vragen

Maart/April

Aanmelding en inschrijving

Van de basisschool ontvang je een aanmeldformulier. Dit formulier is voor alle Zaanse scholen voor voortgezet onderwijs die passen bij jouw schooladvies. Samen met de basisschool en jouw ouders vul je het aanmeldformulier in. Je nummert alle scholen; de school waar je het liefst naartoe wil, geef je het nummer 1, de VO-school waar je daarna het liefst naartoe wil geef je nummer 2, enzovoort. Het is verplicht om alle Zaanse VO-scholen te nummeren, want het kan namelijk zijn dat een VO-school meer aanmeldingen krijgt dan dat ze leerlingen kunnen plaatsen. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen in één keer horen naar welke VO-school ze gaan, nummeren alle leerlingen alle VO-scholen die passen bij hun schooladvies. De basisschool en jouw ouders ondertekenen het formulier en dan kan jouw basisschool je aanmelden voor het voortgezet onderwijs. Uiterlijk woensdag 22 maart moeten alle leerlingen zijn aangemeld voor het VO.

De afspraak die de VO-scholen hebben gemaakt, is dat leerlingen zoveel mogelijk terechtkunnen op de VO- school van hun eerste voorkeur. Toch komt het voor dat meer leerlingen zich aanmelden dan de school kan plaatsen. In dat geval zal er een loting plaatsvinden. Eerst worden de leerlingen met voorrang ingeschreven en dan worden de beschikbare plekken verloot onder de overige leerlingen. Dit alles onder toeziend oog van een notaris. Leerlingen met het schooladvies praktijkonderwijs of een aanbeveling vso krijgen bericht van de school van inschrijving als de commissie van het samenwerkingsverband een leerling toelaatbaar heeft geacht. Alle andere leerlingen die zich op tijd hebben aangemeld, krijgen op donderdag 13 april bericht van de VO-school waar ze zijn ingeschreven. Als je op een wachtlijst bent geplaatst voor je school van eerste voorkeur kan je tot uiterlijk 1 juli een plaatsingsaanbod ontvangen.
Bekijk voor meer informatie over aanmelden en inschrijven onze veelgestelde vragenpagina

Veelgestelde vragen

Mei

De Centrale Eindtoets

Tussen half april en half mei is de eindtoets. Bijna alle leerlingen doen deze eindtoets, je basisschool weet of je de eindtoets moet maken. De uitslag van de eindtoets is eind mei bekend. De basisschool zal de uitslag van de eindtoets met jou en je ouders bespreken. Heb je de toets slecht gemaakt? Dat is jammer, maar het maakt voor je advies en plaatsing niet uit. Heb je de eindtoets juist heel goed gemaakt? Dan gaat de basisschool met jou en je ouders in gesprek, dat noemen we heroverwegen. In dat geval wordt er gekeken of het schooladvies dat je eerder hebt gehad, wel juist was of wellicht bijgesteld moet worden. 

Bijgesteld schooladvies
Het kan zijn dat de basisschool besluit om je een hoger advies te geven als dat mogelijk en wenselijk is, dat noemen we bijstellen. Bijstellen kan dus alleen omhoog, nooit naar beneden. In de meeste gevallen houd je je oorspronkelijke schooladvies: het advies is immers gebaseerd op alle gegevens en kennis van vorige leerjaren. Als je schooladvies wordt bijgesteld, dan vragen je ouders een gesprek aan bij de VO-school waar je bent ingeschreven. Jij, je ouders, de basisschool en de VO-school kijken samen wat het beste voor je is. Hopelijk kan je ook met je nieuwe advies op de VO-school blijven waar je bent ingeschreven, maar het kan zijn dat je je op een andere VO-school wilt aanmelden. Dit kan alleen bij een VO-school die nog plek heeft voor leerlingen met jouw (nieuwe) schooladvies. Overleg hierover met je basisschool en de VO-school waar je met je nieuwe advies heen zou willen. Bekijk voor meer informatie over de eindtoets onze veelgestelde vragenpagina.

Veelgestelde vragen

Juni

Kennismaken met je nieuwe school

Als alle stappen zijn doorlopen, wordt het tijd om kennis te maken met je nieuwe school! Op 5 juli 2023 is er een kennismakingsochtend.

Veelgestelde vragen