Stappenplan

November t/m Februari

Oriënteren op het voortgezet onderwijs

Al vanaf de gesprekken in groep 7 over je schooladvies, kan je op zoek gaan naar VO-scholen die voor jou interessant zijn. Deze VO-scholen moeten de onderwijssoort bieden die overeenkomt met je schooladvies en eventueel (extra) ondersteuning of uitdaging kunnen bieden als je dat nodig hebt. Daarnaast kunnen er nog veel meer punten voor jou en je ouders belangrijk zijn. Je kunt verschillende bronnen gebruiken om informatie over de VO-scholen te vinden. Enkele tips vanuit ons:

  • Bekijk de pagina’s in de Keuzegids (vanaf pagina 13)
  • bezoek de websites van de scholen
  • Laat je ouders naar de informatieavond van de basisschool gaan. Op deze avond wordt er informatie gedeeld over de procedure van aanmelding en inschrijving. Daarnaast kunnen je ouders ook de informatieavonden van de vo-scholen bezoeken. Tijdens deze avonden kunnen je ouders met al hun vragen over bijvoorbeeld schoolgeld, klassensamenstelling en begeleiding bij de school terecht.
  • Ga vooral ook samen met je ouders naar het open huis of bezoek samen met je klasgenootjes de openlesmiddag van de VO-school

Kijk voor alle data aan de binnenzijde van de omslag van de Keuzegids of bekijk de voorlichtingspagina op de website. Houd vooral de websites van de VO-scholen in de gaten voor de meest actuele informatie. Informatie over de verschillende VO-scholen kun je vinden op de pagina Scholen.

Hier vind je een vragenlijst met suggesties voor de eerste zoektocht of voor tijdens het bezoeken van een open huis. Heel handig, je kunt deze pagina printen en meenemen tijdens het open huis of de lesmiddag. Kijk voor meer informatie over het maken van een keuze op onze veelgestelde vragenpagina.

Veelgestelde vragen

Februari

De Doorstroomtoets

In de eerste weken van februari maak je de Doorstroomtoets. Bijna alle leerlingen maken deze toets. Je basisschool weet of je de Doorstroomtoets moet maken. Halverwege maart ontvang je de uitslag van de Doorstroomtoets. Mogelijk wordt het schooladvies van de basisschool daarna opnieuw bekeken en bijgesteld.

Bekijk voor meer informatie over de Doorstroomtoets op onze veelgestelde vragenpagina.

Veelgestelde vragen

Maart

Het schooladvies

Je krijgt van je basisschool een advies voor het soort onderwijs dat het beste bij je past. Dat noemen we het schooladvies. Sommige leerlingen hebben wat extra ondersteuning of uitdaging op school nodig. Ook daar kan je basisschool advies over geven. Dat noemen we het plaatsingsadvies. In januari ontvang je van je basisschool een eerste advies. Met dit advies kan je je oriënteren op de scholen voor voortgezet onderwijs in de Zaanstreek. Bijvoorbeeld door naar het open huis of een lesjesmiddag te gaan. Uiterlijk 24 maart krijg je van de basisschool je definitieve advies. Bij de keuze van je voorkeursscholen moet je rekening houden met dit advies.

Kijk voor meer informatie over het schooladvies op onze veelgestelde vragenpagina.

Veelgestelde vragen

Maart

Aanmelding en inschrijving

Tussen 25 maart en 31 maart kan je je voorkeursscholen via ELK Zaanstad.nl doorgeven aan je basisschool. Je nummert alle scholen; de school waar je het liefst naartoe wil, geef je het nummer 1, de VO-school waar je daarna het liefst naartoe wil geef je nummer 2, enzovoort. Het is verplicht om alle Zaanse VO-scholen te nummeren, want het kan namelijk zijn dat een VO-school meer aanmeldingen krijgt dan dat ze leerlingen kunnen plaatsen. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen in één keer horen naar welke VO-school ze gaan, nummeren alle leerlingen alle VO-scholen die passen bij hun schooladvies. De basisschool en jouw ouders ondertekenen de aanmelding. De basisschool zorgt ervoor dat de aanmelding én je onderwijskundig rapport (okr) uiterlijk 31 maart naar je VO-school van eerste voorkeur wordt gestuurd.

De afspraak die de VO-scholen hebben gemaakt, is dat leerlingen zoveel mogelijk terechtkunnen op de VO- school van hun eerste voorkeur. Toch komt het voor dat meer leerlingen zich aanmelden dan de school kan plaatsen. In dat geval zal er een loting plaatsvinden. Eerst worden de leerlingen met voorrang ingeschreven en dan worden de beschikbare plekken verloot onder de overige leerlingen. Dit alles onder toeziend oog van een notaris. Op 25 april krijg je bericht van de school waar je bent ingeschreven. Leerlingen met het schooladvies praktijkonderwijs of een aanbeveling vso krijgen bericht van de school van inschrijving als de commissie van het samenwerkingsverband een leerling toelaatbaar heeft geacht. Als je op een wachtlijst bent geplaatst voor je school van eerste voorkeur kan je tot 1 juli een plaatsingsaanbod ontvangen.

Bekijk voor meer informatie over aanmelden en inschrijven op onze veelgestelde vragenpagina

Veelgestelde vragen

Juni/Juli

Kennismaken met je nieuwe school

Als alle stappen zijn doorlopen, wordt het tijd om kennis te maken met je nieuwe school! Op woensdag 3 juli 2024 is er een kennismakingsochtend.

Veelgestelde vragen