Eind november/december

Speciaal voor ouders vinden er op alle scholen informatieavonden plaats. Tijdens deze avonden lichten de scholen het proces van aanmelden en inschrijven toe, geven zij uitleg over de programma’s die de betreffende school aanbiedt en kunt u als ouder alvast kennismaken met de school. Inschrijven voor deze avonden kan via deze link.

Januari/februari

Alle scholen organiseren in januari of februari een open huis voor toekomstige leerlingen en hun ouders. Voor de open dagen en avonden is aanmelden niet nodig. Ook zijn er op elke school open lesmiddagen. Hiervoor moeten leerlingen zich inschrijven via deze link. Kijk hier voor alle data.

Februari

Voor 1 maart krijgt u van de basisschool het definitieve schooladvies. Bij de keuze van de voorkeursscholen moet u rekening houden met dit advies.

Maart

Op 14 maart sluit voor alle scholen de inschrijving. De basisschool zorgt ervoor dat het inschrijfformulier op de school van eerste voorkeur terechtkomt.

April

Half april krijgt u bericht van de school waar uw kind is ingeschreven. Dat kan de school van eerste, tweede of derde keuze zijn. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt hier bezwaar tegen maken.

Vlak voor de meivakantie vindt de centrale eindtoets plaats. Na de meivakantie krijgt u hier de uitslag van. Mogelijk wordt het advies van de basisschool daarna opnieuw bekeken.

Juli

Als alle stappen zijn doorlopen, wordt het tijd om kennis te maken met de nieuwe school! Op 26 juni 2019 is er een kennismakingsochtend op de nieuwe school van uw zoon/dochter.