De volgende tips kunnen u helpen bij de overstap:

 • Het belangrijkste advies is: neem contact op met de leerkracht van uw kind als u iets niet begrijpt en praat met de leerkracht als u het ergens niet mee eens bent.
 • Bezoek de informatieavonden in november en december van de scholen die aansluiten bij het voorlopige advies dat de basisschool aan uw kind heeft gegeven. Deze informatieavonden zijn niet bedoeld voor uw kind. Kijk hier voor de data. U moet zich vooraf aanmelden voor deze avonden via deze link.
 • We raden u aan om samen met uw kind de open avonden en open dagen in januari en februari te bezoeken. Stel uw vragen en vraag de school u uit te leggen hoe bepaalde zaken worden geregeld. U kunt hiervoor de voorbeeldvragen gebruiken.
 • Elke school is verplicht om u te informeren over de gang van zaken in de school en over het onderwijs en de begeleiding. Vraag of u de schoolgids mag inzien. Bezoek ook de website van de voorkeurscholen eens, hierop staat heel veel informatie.
 • Speciaal voor ouders is er een landelijke website gemaakt waar u de kwaliteit van de vo-scholen met elkaar kunt vergelijken. Iedere school heeft een eigen venster met informatie. Het venster van elke school is op dezelfde manier ingedeeld en van dezelfde informatie voorzien. Dat maakt het makkelijk om de scholen met elkaar te vergelijken. Ga naar www.scholenopdekaart.nl, voer uw postcode in en ga naar de vo-school van uw voorkeur.

Vragenlijst: waarop kunt u letten bij het kiezen van een school? Onderstaande vragen kunnen u helpen bij de keuze van een school.

Het onderwijs op de school

 1. Hoe worden de eerste klassen samengesteld?
 2. Komen leerlingen van één basisschool bij elkaar in de klas?
 3. Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?
 4. Is er aan het begin van het schooljaar een kennismakingsprogramma?
 5. Hoe lang duurt de brugklasperiode?
 6. Hoeveel tijd besteden de meeste kinderen aan hun huiswerk?
 7. Heeft de school speciale klassen of onderwijsvoorzieningen?
 8. Bij welke vakken of leergebieden wordt er met de computer gewerkt?
 9. Hoe is de opvang bij lesuitval geregeld?
 10. Zijn er in de onderbouw vakoverstijgende projecten of wordt er gewerkt in leergebieden?
 11. Biedt de school extra uitdaging?

Contact met ouders

 1. Hoe vaak per jaar worden ouders geïnformeerd over de prestaties van hun kind?
 2. Wanneer en op welke manier worden ouders geïnformeerd als hun kind misschien blijft zitten?
 3. Op welke wijze worden ouders geïnformeerd als de leerling binnen de school naar een ander niveau gaat?
 4. Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd over verzuim en pesten?
 5. Zijn er ouders die meehelpen op school?
 6. Vindt er regelmatig overleg plaats met ouders in een ouderraad of in de MR?
 7. Bij wie kan ik terecht als ik het ergens niet mee eens ben?

Sfeer op de school

 1. Wat is er bijzonder aan deze school?
 2. Welke extra activiteiten zijn er op deze school?
 3. Wat wordt er gedaan tegen pesten? En tegen spijbelen?
 4. Vindt er regelmatig overleg plaats met leerlingen in een leerlingenraad?
 5. Kan ik het leerlingenstatuut inzien?
 6. Vinden er meerdaagse schoolreizen plaats? Zo ja, in welk leerjaar?
 7. Hoe verlopen de schoolfeesten (waar, introducés, e.d.)?
 8. Mag er gerookt worden tijdens de pauze?
 9. Bij wie kan de leerling terecht als er problemen zijn, die hij niet durft te vertellen?

Extra begeleiding

 1. Is er extra begeleiding voor leerlingen? Zo ja, welke?
 2. Op welke wijze worden de ouders betrokken bij de ondersteuning?
 3. Is er huiswerkbegeleiding op school?
 4. Heeft de school een dyslexiebeleid? Wat houdt dit in?

Kosten

 1. Hoe hoog is de totale vrijwillige ouderbijdrage?
 2. Gaat de leerling mee met de activiteit, als er geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald?
 3. Is er voor de leerlingen een verzekering afgesloten?

Algemeen

 1. Wat zijn de sterke kanten van deze school?