Beste ouders/verzorgers,

Als ouder/verzorger van een kind in groep 8 is zowel voor uzelf als voor uw zoon of dochter een spannende tijd aangebroken. Het einde van de basisschooltijd is in zicht en langzaamaan moet nagedacht worden over de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Op deze website wordt u op de hoogte gebracht van belangrijke zaken die te maken hebben met deze overstap. De keuzegids geeft informatie die u goed kunt gebruiken bij de gesprekken met uw kind, met de leerkracht van groep 8 en met mensen uit het voortgezet onderwijs. Zo vindt u in deze gids informatie over de verschillende soorten onderwijs en de verschillende scholen, maar ook enkele belangrijke data en informatie over de aanmeldprocedure.

Zaanstad heeft twaalf scholen voor voortgezet onderwijs. Hoe maak je daaruit een goede keuze? Het is goed om te weten dat de kwaliteit van al deze scholen in orde is. Ook hebben alle scholen een veilige leeromgeving, extra ondersteuning en een gevarieerd lesaanbod. Wat de scholen van elkaar onderscheidt, ziet u achter in de keuzegids of op deze site op de scholenpagina’s. Deze zijn speciaal geschreven voor uw zoon of dochter.

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen? Stel ze dan aan de leerkracht van uw zoon of dochter. Ik wens u de komende periode samen met uw kind veel succes en wijsheid toe bij het maken van een goede keuze.

Esther de Boer
voorzitter werkgroep POVO
(Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs)

P.S. Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u de Zaanse vo-scholen met elkaar vergelijken.