Pascal Zuid

Ontdek op Pascal Zuid waar jij goed in bent! Op onze school kent iedereen elkaar en dat zorgt voor een prettige sfeer. Door samen van en met elkaar te leren, te ontdekken en te doen, krijg je de mogelijkheid om je breed te ontwikkelen. Bij ons leer je niet alleen binnen de school, maar ook daarbuiten. Je doet mee aan activiteiten zoals excursies en theater- en museumbezoeken. Bij ons op school krijgen jouw talenten de ruimte. Beoefen je bijvoorbeeld een topsport, dan bieden wij de ruimte om dat te combineren met school. Wij bieden taal- en rekenondersteuning en een breed aanbod aan kunstvakken. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op andere gebieden is er een trajectvoorziening. In de keuzeuren is er voor alle leerlingen de mogelijkheid voor extra verdieping, denk aan huiswerkbegeleiding, studievaardigheden, etc. of vrije keuze om aan nieuwe talenten te werken, zoals sport, kunst, etc.

Op Pascal Zuid stellen we het definitieve schooladvies uit en werken we met brede brugklassen. Dit betekent dat alle leerlingen in leerjaar 1 en 2 met verschillende basisschooladviezen bij elkaar in de klas zitten, m.u.v. vmbo-tl/havo). Je wordt per vak op jouw niveau uitgedaagd en krijgt de kans om te groeien naar het niveau dat bij jou past. Daarnaast krijg je op Pascal Zuid intensieve begeleiding van 2 mentoren. In leerjaar 1 hebben we ook een havo-kansklas. Je krijgt dan zowel les van docenten van Pascal Zuid als van docenten van het Blaise Pascal College (havo/vwo). Vanuit de havo-kansklas kun je doorstromen naar havo 2 op het Blaise Pascal College of naar leerjaar 2 brede brugklas op Pascal Zuid. Aan het eind van leerjaar 2 wordt bepaald op welk niveau je doorstroomt in leerjaar 3: vmbo-bb, vmbo-kb of vmbo-tl. Ook hebben we een leerwerktraject voor leerlingen die beter leren in de praktijk met een extra stage. Voor alle niveaus geldt: onze leerlingen krijgen een gevarieerd lesaanbod door een combinatie van theorie-, praktijk-, project- en keuzelessen/vakken.  

De extra’s die wij je bieden

Het programma in leerjaar 3 en 4 vmbo-bb en vmbo-kb noemen wij Allround. In het Allround-programma kun je een keuze maken uit 4 van de 12 praktijkvakken die aansluiten bij jouw interesses en talenten. Enkele voorbeelden zijn: robotica, zorg en welzijn, ondernemen en multimedia. In leerjaar 3 en 4 vmbo-tl wordt toegewerkt naar doorstroom naar mbo niveau 4 of naar de havo.

Wil je meer weten? Kijk op www.pascalzuid.nl.

Profielen in bovenbouw

Dienstverlening en producten.

Dit is waar wij voor staan:

• Brede brugklas
• Kansen bieden
• Talentontwikkeling
• Goede sfeer en veiligheid

Adres

Pascal Zuid
Middelven 2
1504 BZ Zaandam

Infoavond en Open Huis

Infoavond
Wo. 22-11-2023 – 19.30-21.00 uur

Open Huis
Di. 16-01-2024 – 19.00-21.00 uur
Za. 03-02-2024 – 10.00-14.00 uur

Leren, ontdekken, doen!

Contact

info@pascalzuid.nl
075 616 79 00

Open Lesmiddag

Wo. 24-01-2024 – 13.30-15.30 uur
Do. 15-02-2024 – 15.30-17.00 uur