GVO Dynamica Nieuwendamstraat

GVO (Gespecialiseerd Voortgezet Onderwijs) Dynamica is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 12 tot maximaal 20 jaar. Leerlingen kunnen uitstromen richting dagbesteding, beschut werk en arbeid. Wij bereiden de leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijke deelname in de maatschappij.

Het onderwijsprofiel van de school

Speerpunten van de school zijn zelfredzaamheid en het verwerven van arbeidstoeleiding (middels praktijkvakken en in/externe stages). De school heeft een gestructureerd lesaanbod. Voor alle vakken wordt gebruik gemaakt van leerlijnen die binnen de school zijn ingevoerd, met extra accent op arbeidsvaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. De groepsleerkracht geeft de algemeen vormende vakken zoals rekenen, taal en wereldoriëntatie. Daarnaast geven vakdocenten les in verschillende vakken als gymnastiek, koken, creatief, facilitair/schoonmaak en techniek.
In de middenbouw gaan alle (arbeids)leerlingen zich oriënteren op stage/werk-mogelijkheden. Er wordt verder gewerkt aan arbeidsvaardigheden en de competenties die nodig zijn op de verschillende werkplekken. Aan het eind van het jaar heeft de leerling met een portfolio inzichtelijk ‘wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik’, om een vervolgstap naar de externe stage te maken.

Veiligheid

Er wordt veel aandacht besteed aan een goed pedagogisch klimaat waarin veiligheid, structuur en betrokkenheid centraal staan. De leerlingen moeten zich op school prettig voelen en in een veilige omgeving uitgedaagd worden om te leren. Om deze omgeving te creëren werken we met Positive Behavior Support (PBS). We versterken met deze methode het gewenste gedrag en willen hiermee probleemgedrag voorkomen.

Extra ondersteuning

De groepen in de school zijn zoveel mogelijk samengesteld op basis van leeftijd, ontwikkelingsniveau, eventuele specifieke ondersteuningsbehoefte en uitstroomperspectief als dagbesteding en arbeid. Er wordt veel in kleine groepjes gewerkt. Aan de school is een orthopedagoog, logopedist en maatschappelijk werker betrokken.

Voor verdere vragen kunt u mailen naar:
Birgit Knuvers, orthopedagoog               b.knuvers@zaanprimair.nl

Kim Schuur, zorgcoördinator                   k.schuur@zaanprimair.nl

Dit is waar wij voor staan:

• Positive Behavior Support
• Extra Begeleiding
• Gericht Uitstroomperspectief

Adres

Dynamica XL
Nieuwedamstraat 2A
1507 JE Zaandam

Ben je benieuwd naar onze school? mail naar administratie.nis@dynamicaxl.nl en dan plannen we een rondleiding in!

Contact

administratie.nis@dynamicaxl.nl
075 201 40 01