Dynamica XL Nieuwedamstraat

DynamicaXL is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Leerlingen kunnen uitstromen richting dagbesteding, beschut werk, arbeid en het vervolgonderwijs (MBO entree). Wij bereiden de leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijke deelname in de maatschappij. Er is een breed aanbod met vak- en vormingsgebieden; zoals Nederlands, rekenen en wereldoriëntatie. Daarnaast wordt er gewerkt aan arbeidsvaardigheden (in ATC’s en interne & externe stages). Veel tijd wordt besteed aan sociale vakken en het verder ontwikkelen van de zelfstandig- en zelfredzaamheid van de leerlingen. De vakken ‘werken in de keuken’, ‘werken in de schoonmaak’ en ‘werken met techniek’ zijn hier speciaal voor ingericht. Er wordt veel in kleine groepjes gewerkt.

De extra’s die wij je bieden

Ons doel is het creëren van een positieve, veilige en sociale omgeving die het leren bevordert. Met Positive Behavior Support richten we ons op het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag. Wij werken nu al enkele jaren op deze wijze en hebben samen met de leerlingen veel positieve ervaringen opgedaan.

Wil je meer weten? Kijk op www.dynamicaxl.nl/nieuwendamstraat of mail naar

Birgit Knuvers, orthopedagoog               b.knuvers@zaanprimair.nl

Remco Delissen, zorgcoördinator          r.delissen@zaanprimair.nl

Dit is waar wij voor staan:

• Positive Behavior Support
• Extra Begeleiding
• Gericht Uitstroomperspectief

Adres

Dynamica XL
Nieuwedamstraat 2A
1507 JE Zaandam

Ben je benieuwd naar onze school? mail naar administratie.nis@dynamicaxl.nl en dan plannen we een rondleiding in!

Contact

administratie.nis@dynamicaxl.nl
075 201 40 01