GVO Dynamica Nieuwendamstraat

GVO (Gespecialiseerd Voortgezet Onderwijs) Dynamica is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 12 tot maximaal 20 jaar. Leerlingen kunnen uitstromen richting dagbesteding, beschut werk en arbeid. Wij bereiden de leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijke deelname in de maatschappij.

Het onderwijsprofiel van de school

Speerpunten van de school zijn zelfredzaamheid en het verwerven van arbeidstoeleiding (middels praktijkvakken en in/externe stages). De school heeft een gestructureerd lesaanbod. Voor alle vakken wordt gebruik gemaakt van leerlijnen die binnen de school zijn ingevoerd, met extra accent op het functioneren in de dagbesteding/ arbeid en in de sociale situaties in de maatschappij. De groepsleerkracht geeft de algemeen vormende vakken zoals rekenen, taal en wereldoriëntatie. Daarnaast geven vakdocenten les in verschillende vakken als bewegingsonderwijs, koken, beeldende vorming, facilitair/schoonmaak en techniek.
In de middenbouw gaan alle leerlingen zich oriënteren op stage/werk-mogelijkheden, onder andere in het traject ‘Op naar werk’. Er wordt verder gewerkt aan arbeidsvaardigheden en de competenties die nodig zijn op de verschillende werkplekken. Aan het eind van het jaar heeft de leerling met een portfolio inzichtelijk ‘wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik’, om een vervolgstap naar de externe stage te maken.

Veiligheid

Er wordt veel aandacht besteed aan een goed pedagogisch klimaat waarin veiligheid, structuur en betrokkenheid centraal staan. De leerlingen moeten zich op school prettig voelen en in een veilige omgeving uitgedaagd worden om te leren. Om deze omgeving te creëren werken we met Positive Behavior Support (PBS). We versterken met deze methode het gewenste gedrag en willen hiermee probleemgedrag voorkomen.

Extra ondersteuning

De groepen in de school zijn zoveel mogelijk samengesteld op basis van leeftijd, ontwikkelingsniveau, eventuele specifieke ondersteuningsbehoefte en uitstroomperspectief als dagbesteding en arbeid. Er wordt veel in kleine groepjes gewerkt. Aan de school is een orthopedagoog en maatschappelijk werker betrokken.

Voor verdere vragen kunt u mailen naar:
Maaike Neefkes, orthopedagoog            m.neefkes@zaanprimair.nl

Kim Schuur, zorgcoördinator                   k.schuur@zaanprimair.nl

Dit is waar wij voor staan:

• Positive Behavior Support
• Extra Begeleiding
• Gericht Uitstroomperspectief

Adres

Dynamica onderwijs locatie Nieuwendamstraat
Nieuwendamstraat 2A
1507 JE Zaandam

Ben je benieuwd naar onze school? mail naar k.nasole@zaanprimair.nl en dan plannen we een rondleiding in!

Contact