Documentatie voor professionals

Op deze pagina is veel relevante informatie over De Zaanse POVO Overstap 2022 verzameld. Dit is specifiek bedoeld voor professionals die werken in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of bij de samenwerkingsverbanden en betrokken zijn bij de overstap van leerlingen groep 8 naar het voortgezet onderwijs.

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld. Mist u informatie, laat dit weten via info@ povo-zaanstreek.nl

Beleidsdocumenten
De Zaanse POVO Overstap 2022 def v2021.10.05
Stappenplan Zaanse POVO Overstap 2022 (aangepast) V2021.11.10

Procesbeschrijving loting van de Zaanse Overstapmomenten 2022
Bezwarenprocedure van de Zaanse Overstapmomenten 2022

Voorlichting ouders
PowerPoint presentatie De overstap van PO naar VO
PowerPoint presentatie informatieavonden ouders VO

Handleiding(en) ELK
Handleiding ELK PO dd.2021.11.29
Handleiding ELK VO dd.2021.05.19
Handleiding ELK-Magister
Handleiding ophalen eindtoets/herzien advies Magister
Instructiebrief Ouderportaal ELK voor PO
Instructiefilmpje Ouderportaal ELK voor PO
Instructiebrief Ouderportaal ELK voor ouders
Instructiefilmpje Ouderportaal ELK voor ouders

Aanmeldformulier Buitenleerling
Aanmeldformulier Buitenleerling online PDF
Aanmeldformulier Buitenleerling papier
Aanmeldformulier VSO online PDF
Aanmeldformulier VSO papier

Van Aanmelden tot Plaatsen
Instructie VO – van aanmelden tot plaatsen
Welkomstbrief van school van eerste voorkeur
Welkomstbrief van school van plaatsing
Brief Uitkomst Loting van school van eerste voorkeur
Brief niet-Zaanse leerlingen – plaatsen niet mogelijk
OPDC- Voorbeeldbrief toelating opdc
OPDC-Voorbeeldbrief niet toelaatbaar opdc
OPDC -Voorbeeldbrief in afwachting toelatingsbesluit opdc

Vragen over ELK
Heeft een gebruiker een vraag of is er een onduidelijkheid, ga dan eerst naar je locatiebeheerder. Kan die jouw probleem niet oplossen, dan kan hij/zij de bestuursbeheerder raadplegen. Een overzicht van alle bestuursbeheerders staat in de ELK handleidingen.
Komt ook de bestuursbeheerder er niet uit, dan kan deze de projectleiding van de Zaanse POVO Overstap benaderen voor hulp.
Heeft u tips/suggesties om deze handleiding en/of de informatie over ELK te verbeteren, dan horen wij dat graag! Dit kan door een mail te sturen naar info@ povo-zaanstreek.nl .

Nieuwsbrieven
De Eerste Zaanse POVO Nieuwsbrief 21.09.10 (Over: De Zaanse POVO Overstap, ondersteuning bij gebruik van ELK en registreren overstapleerlingen (met voorlopig advies) in ELK)
De Tweede Zaanse POVO Nieuwsbrief 21.10.15 (Over: Samenvatting POVO-avond, beleid ‘De Zaanse POVO Overstap 2022’, vooraankondiging keuzegids, informatieavonden voor ouders en OV-coach) 
De Derde Zaanse POVO Nieuwsbrief – verwacht 21.10.25 (Over: De Keuzegids, POVO-website, aanmelden lesmiddag en open huis, consultatiegesprekken en adaptief toetsen, okr’s invullen en handelingen ELK, informatie Nio afname verstuurd, inschrijven centrale eindtoets)
Deadline okr definitief verplaatst naar 18 maart
De Vierde Zaanse POVO Nieuwsbrief 21.11.29 (Over: het Ouderportaal en handelingen ELK, invullen van het okr, informatieavonden ouders en adaptieftoetsen)
De Vijfde Zaanse POVO Nieuwsbrief 22.01.13 (Over: kansrijk adviseren, ouders oneens met schooladvies, instructie ouderportaal ELK, Aanmeldformulier buitenleerling, vervolg voorlichtingsmomenten en de Nio-afname)
Speciale Editie Zaanse POVO Nieuwsbrief 22.01.27 (Alles over schooladvisering en aanmelden: Extra Open lesmiddagen, Tips voor invullen okr, tutorials kansrijk adviseren, stroomschema ouders oneens met schooladvies, instructiefilmpje ouderportaal voor ouders)
De Zesde Zaanse POVO nieuwsbrief – 22.02.11 (Over: Definitief advies en aanmelden leerlingen, voorwaarde voorrang, Webinar ELK voor nieuwe gebruikers VO, Controleren gebruikers ELK)
De Zevende Zaanse POVO nieuwsbrief – verwacht 22.03.09 (Over: Aanmeldingen definitief maken, controleren okr’s op volledigheid, plaatsingsproces, niet-Zaanse leerlingen en procesbeschrijving loting en bezwarenprocedure)
De Achtste Zaanse POVO nieuwsbrief – verwacht 22.04.08 (Over: Plaatsingsaantallen en wachtlijst, niet-Zaanse leerlingen, de bezwarenprocedure en behandelfase okr)
De Negende Zaanse POVO-Nieuwsbrief – verwacht 17.05.20 (Over: De heroverwegingsfase, Warme Overdracht, vroege consultatiegesprekken groep 7 en de evaluatie POVO-overstap)
Rectificatie negende nieuwsbrief (over vroege consultatiegesprekken)
De Tiende Zaanse POVO-Nieuwsbrief – verwacht 22.06.24 (Over: Controle ELK, database ELK 2022 en 2023, vooraankondiging POVO 2023)