Documentatie voor professionals

Op deze pagina is veel relevante informatie over De Zaanse POVO Overstap 2024 verzameld. Dit is specifiek bedoeld voor professionals die werken in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of bij de samenwerkingsverbanden en betrokken zijn bij de overstap van leerlingen groep 8 naar het voortgezet onderwijs.

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld. Mist u informatie, laat dit weten via info@ povo-zaanstreek.nl

Beleidsdocumenten
De Zaanse POVO Overstap 2024 V2023.07.21
Stappenplan Zaanse POVO Overstap 2024 V2023.03.08

Procesbeschrijving loting van de Zaanse Overstapmomenten 2024
Bezwarenprocedure van de Zaanse Overstapmomenten 2024

Voorlichting professionals
PowerPoint presentatie POVO Avond 19 oktober 2023
Onderzoeksrapport advisering, plaatsing en onderwijspositie
Infographic opbrengsten POVO Avond

Voorlichting ouders
PowerPoint presentatie De overstap van PO naar VO

Externe Publicaties
Handreiking Schooladvisering PO-VO
Feiten en Fabels over de PO-VO Overgang
Schooltypeprofielen
Handreiking Adviesgesprekken Groep 8
Tutorials Kansrijk Adviseren

Handleiding(en) ELK
Handleiding ELK PO dd.2024.04.03
Handleiding ELK VO dd.2023.07.04
Handleiding ELK-Magister
Handleiding resultaten doorstroomtoets en definitieve advies verwerken in ELK
Instructiebrief Ouderportaal ELK voor PO
Instructiebrief Ouderportaal ELK voor ouders

Aanmeldformulier Buitenleerling
Aanmeldformulier Buitenleerling regulier papier
Aanmeldformulier VSO papier
Aanmeldformulier Pro papier

Van Aanmelden tot Plaatsen – volgt in februari
Instructie VO – van aanmelden tot plaatsen – wordt verwacht
Informatiebrief voor ouders over uitloting
Informatieflyer voor ouders over de bezwarenprocedure
Welkomstbrief van school van eerste voorkeur 
Welkomstbrief van school van plaatsing
Brief Uitkomst Loting van school van eerste voorkeur – Wordt verwacht
Brief niet-Zaanse leerlingen – plaatsen niet mogelijk

Vragen over ELK
Heeft een gebruiker een vraag of is er een onduidelijkheid, ga dan eerst naar je locatiebeheerder. Kan die jouw probleem niet oplossen, dan kan hij/zij de bestuursbeheerder raadplegen. Een overzicht van alle bestuursbeheerders staat in de ELK handleidingen.
Komt ook de bestuursbeheerder er niet uit, dan kan deze de projectleiding van de Zaanse POVO Overstap benaderen voor hulp.
Heeft u tips/suggesties om deze handleiding en/of de informatie over ELK te verbeteren, dan horen wij dat graag! Dit kan door een mail te sturen naar info@ povo-zaanstreek.nl .

Nieuwsbrieven
De Eerste Zaanse POVO Nieuwsbrief verzonden 5 september (Over: De Zaanse POVO Overstap, De POVO Avond, Informatie De Overstap voor ouders, ondersteuning bij gebruik van ELK, Hoe houd je elk veilig en registreren overstapleerlingen (met voorlopig advies) in ELK)
De Tweede Zaanse POVO Nieuwsbrief  verzonden op 9 oktober (Over: AVG en ELK en leerlingen registreren in ELK)
De Derde Zaanse POVO Nieuwsbrief  verzonden 2 november (Over: samenvatting POVO-Avond, Beleidsdocument + stappenplan Zaanse POVO Overstap 2024, informatieavonden ouders, keuzegids, POVO Website, aanmelden lesmiddag en open huis en invullen okr
De Vierde Zaanse POVO Nieuwsbrief verzonden 11 december (Over: handreiking schooladvies groep 8, ondersteuningsbehoefte leerlingen, wat als ouders het oneens zijn met het schooladvies, aanmelden tussenvoorziening Amsterdam, aanmelden open huis en lesmiddagen)
De Vijfde Zaanse POVO Nieuwsbrief verzonden 16 januari (Over: Handreiking invullen okr, feiten en fabels in de overgang PO-VO, Schooltypeprofielen, Aanmelden via ouderportaal en belang van aangeven voorrang)
De Zesde Zaanse POVO nieuwsbrief – verzonden 8 februari (Over: Webinar ELK voor VO, Aanmelden VO buiten de regio, Aanmelddeadline pro/vso, versturen ouderinlog en Schooltypeprofielen VO)
De Zevende Zaanse POVO nieuwsbrief – verzonden 4 maart (Over: resultaten doorstroomtoets en definitieve advies invoeren, aanmelden voor het vo, plaatsingsproces, procesbeschrijving loting en bezwarenprocedure en aanmelden voor pro en vso)
De Achtste Zaanse POVO nieuwsbrief – verzonden 13 mei (Over: de plaatsingsaantallen, leerlingen overhevelen naar Magister, leerlingen niet tevreden met hun plaatsing)
De Negende Zaanse POVO-Nieuwsbrief – verzonen 16 mei (Over: Over vroege consultatiegesprekken groep 7, de heroverwegingsfase, warme overdracht en evaluatie de POVO Overstap)
De Tiende Zaanse POVO-Nieuwsbrief – verwacht 19 juni (Over: Uitkomsten evaluatie POVO 2023, Over nog niet geplaatste leerlingen contact samenwerkingsverband, controle ELK, database ELK 2023 en 2024, vooraankondiging POVO 2024)